Med Kulturcrew vill vi utveckla ungt arrangörsskap i Värmland. Det gör vi genom att erbjuda elever, i årskurs 4 – 9 utbildning i planering, urval och bokning av kulturarrangemang, värdskap, marknadsföring och teknik.

Varför?

Målet är att fler unga i kommunen ska ta del av kultur och att stärka elevinflytandet inom skola, kulturskola och på mötesplatser för unga. Vi vill även stärka det unga arrangörskapet inom UKM och andra unga mötesplatser och hitta samarbetsformer och synergieffekter.

  • Kulturcrew stödjer skolans demokratiuppdrag genom att stärka elevinflytandet och ungas delaktighet
  • Det uppmuntrar och stöder det entreprenöriella lärandet.
  • Skapande skola-projekt och andra kulturaktiviteter blir bättre förankrade i undervisningen.
  • I förordningen för Skapande skola står det att eleverna ska beredas tillfälle att medverka i planering, genomförande och utvärdering. Det gör ni genom att gå med i Kulturcrew.
Har ni redan ett fungerande elevarrangörsgrupp på er skola? Fantastiskt!  Då kan vi stötta den verksamheten genom att erbjuda eleverna ytterligare utbildningar.